Thời gian bắt đầu khóa học
6/8/2018 - 26/8/2018
Browser ... (định dạng .doc, .docx, .pdf nhỏ hơn 3mb)
Chương trình học trải nghiệm Hyperspace miễn phí – Ba tuần để chứng minh năng lực bản thân

Hyperspace diễn ra vào mùa hè tại
Học viện INTEK thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một chương trình sống

Hyperspace diễn ra vào mùa hè tại Học viện INTEK thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình sống động gói gọn trong 3 tuần, giúp bạn học được những kiến thức cơ bản về lập trình bằng Python. Chúng tôi sẽ đưa bạn từ mới chỉ tập tành viết những dòng mã đầu tiên đến lập trình cả một chương trình chỉ trong 3 tuần!

động gói gọn trong 3 tuần, giúp bạn học được những kiến thức cơ bản về lập trình bằng Python. Chúng tôi sẽ đưa bạn từ mới chỉ tập tành viết những dòng mã đầu tiên đến lập trình cả một chương trình chỉ trong 3 tuần!


Trong quá trình đó, bạn sẽ trải nghiệm
toàn bộ phương pháp giảng dạy của
chúng tôi. Làm việc theo nhóm, hoàn

Trong quá trình đó, bạn sẽ trải nghiệm toàn bộ phương pháp giảng dạy của chúng tôi. Làm việc theo nhóm, hoàn thành dự án và liên tục tiến tới những giới hạn tri thức mới là cốt lõi của học kỳ Hyperspace.

thành dự án và liên tục tiến tới những giới hạn tri thức mới là cốt lõi của học kỳ Hyperspace.


Nhưng nên nhớ rằng Hyperspace đòi
hỏi sự tập trung cao độ. Suốt 3 tuần,
bạn sẽ ăn, ngủ và hít thở cùng mã lệnh

Nhưng nên nhớ rằng Hyperspace đòi hỏi sự tập trung cao độ. Suốt 3 tuần, bạn sẽ ăn, ngủ và hít thở cùng mã lệnh cả 7 ngày trong tuần. Dù vậy, bạn sẽ không đơn độc; cộng đồng sẽ luôn đồng hành bên bạn: mọi người trải qua những thách thức tương tự, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, và động viên nhau trên từng bước đi.

cả 7 ngày trong tuần. Dù vậy, bạn sẽ không đơn độc; cộng đồng sẽ luôn đồng hành bên bạn: mọi người trải qua những thách thức tương tự, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, và động viên nhau trên từng bước đi.


Hyperspace không chỉ là một trại hè rèn
luyện, mà là trải nghiệm sống nơi bạn
khám phá ra tinh thần cộng đồng và làm

Hyperspace không chỉ là một trại hè rèn luyện, mà là trải nghiệm sống nơi bạn khám phá ra tinh thần cộng đồng và làm việc nhóm, cũng như tiếp cận phương pháp thử-và-sai trong lập trình.

việc nhóm, cũng như tiếp cận phương pháp thử-và-sai trong lập trình.


Sẽ có nhiều thử thách và khó khăn.Bạn
thường xuyên phải đấu tranh và thất
vọng, nhưng đừng bỏ cuộc, bởi cuối

Sẽ có nhiều thử thách và khó khăn.Bạn thường xuyên phải đấu tranh và thất vọng, nhưng đừng bỏ cuộc, bởi cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân và xác định xem mình có khả năng trở thành một kỹ sư CNTT tài năng hay không.

cùng bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân và xác định xem mình có khả năng trở thành một kỹ sư CNTT tài năng hay không.


Hyperspace là giai đoạn mang tính bản
lề cho quá trình tuyển sinh của INTEK.
Đó là cơ hội để chúng tôi quan sát bạn

Hyperspace là giai đoạn mang tính bản lề cho quá trình tuyển sinh của INTEK. Đó là cơ hội để chúng tôi quan sát bạn và cách bạn tương tác với mọi người. Kết quả thu được cho phép chúng tôi quyết định xem bạn đã có tư duy và định hướng phù hợp với chương trình học trong hai năm tới hay không. Ứng viên được chọn, những người có khả năng đạt được thành công cao khi học tập trong môi trường của INTEK, sẽ được mời để trở thành sinh viên của chúng tôi.

và cách bạn tương tác với mọi người. Kết quả thu được cho phép chúng tôi quyết định xem bạn đã có tư duy và định hướng phù hợp với chương trình học trong hai năm tới hay không. Ứng viên được chọn, những người có khả năng đạt được thành công cao khi học tập trong môi trường của INTEK, sẽ được mời để trở thành sinh viên của chúng tôi.

Tham khảo thêm thông tin qua link: https://intek.edu.vn/hyperspace
Nội dung của các khóa học sau khi kết thúc chương trình Hyperspace: https://intek.edu.vn/program

Học viện INTEK đào tạo thế hệ kỹ sư máy tính xuất sắc cho Việt Nam và châu Á. Chúng tôi giúp học viên theo đuổi và hoàn thành tham vọng của mình, đồng thời trang bị những kỹ năng vượt trội để họ trở thành các chuyên gia được săn đón trong ngành ngay sau khi tốt nghiệp.

Intek là một thương hiệu mới và chỉ chuyên đào tạo về CNTT. Chương trình học khác biệt (áp dụng phương pháp Project Based Learning) và cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp với mức lương khởi điểm 1.200$ (cho sinh viên có kết quả học tập từ B+ trở lên). Dịch vụ chỉ dành cho các bạn đam mê CNTT và muốn phát triển sự nghiệp của mình ở bậc cao hơn.